Skeingeborg

Skeingeborg

På en liten øy i Skeingesjön i Hässleholms kommune i Skåne, finner vi ruinene etter en gammel interessant borg. Ruinen består av en åttekantet ringmur, 120 meter i omkrets, og med en diameter på 40 meter. Muren er 1, 5 meter tykk, og har sannsynligvis vært 5 meter høy med en vektergang på innsiden øverst. Borgen har kun hatt en inngang, en portåpning på kun 1 meter. Midt på borggården har det ligget et stort hus i tre, og  langs muren enklere hus.

Skeingeborgen ble oppført i den andre halvdelen av 1100-tallet, og hadde en levetid på bare ca. 100 år. På den tiden var området et len under erkebiskopen i Lund og borgen en av Danmarks største. Den åttekantete formen er unik i Norden, man må til Tyskland for å finne noe tilsvarende.
Skeingeborg ligger langs elva Helge å, som også Lillöhus i Kristianstad og Aosehus i Åhus.

Kilder: Oppslag på stedet
Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Skeinge
Skånska slott och herresäten: http://www.algonet.se/~sylve_a/skeinge.htm