Eksjöhovgårds slott

EKSJÖHOVGÅRDS SLOTT

Ruinen etter slottet ligger på en holme i Eksjöhovgårdssjönl like utenfor Sävsjö i Småland.
Eksjö hovgård omtales i skriftlige kilder første gangen år 1287. Fra år 1420 og fram til år 1616 var det ætten Sture (Natt og Dag) som eide gården. I følge tradisjonen, skal det ha vært Sten Stures jaktslott.

Fältmarskalk C. M. Lewenhaupt mottok deretter  gården som lønn for sin tjeneste under kronen.  Det var han som oppførte stenhuset i tre etasjer. Det ble bygget rundt et eldre bygg, som i dag danner trappehuset. Det ble ikke ferdig i hans levetid, og forandringer gjordes under de neste eierne. Bygningen forfalt på 1800-tallet, men har blitt restaurert på 1920 – 1960 og 1980-tallet.

Kilder: Oppslag på stedet

http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/sv/samhallsplanering-och-kulturmiljo/arkeologi-och-fornlamningar/Pages/eksjo_hovgard.aspx