Hultaby slott

HULTABY SLOTT

Hultaby  borgruin ligger i Vetlanda  i Småland. Opprinnelig var odden den ligger på en øy i Norrasjön.  Hovedbygningen ligger på et platå på 28 x 32 meter, omgitt av en 3 – 4 meter høy mur. Kjelleren i det som en gang var borghuset er  10,3 x 5,8 meter (ca. 60 m2), og er bygd i sten. Ovenpå lå selve borgsalen  som var bygd i tømmer, og hadde i tilknytning to rom mot øst på tilsammen 40 m2. Mot nordvest sto det et rundt tårn med kjeller , antagelig det også bygd i tømmer, og med en diameter på 2,75 meter. De eldste delene av Hultaby regnes å være oppført i siste halvdel av 1200-tallet, og slik den ser ut i dag, først på 1300-tallet. Det fantes en forborg mot sørøst, og mange andre bygninger mellom borgen og forborgen og rundt borggården.

Hultaby kobles til slekten Bååt , og den nevnes første gangen i år 1353, da Erengisle Sunesson daterer et brev herfra. Han var riksråd og jarl av Orknøyene. I 1392 testamentertes Hultaby  og Hultaby ö til domkirken i Växjö. Den var da trolig allerede ødelagt under strider på 1360-tallet.

Kilder: Oppslag på stedet

http://www.jkpglm.se/PageFiles/1852/Hultaby%20slottsruin%202011.pdf