Lyckå slott

Lyckå slottsruin ligger ved Lyckeby i Karlskrona kommune i Blekinge. Fram til Roskildefreden i 1658 lå området under Danmark, og var flere ganger angrepet av svenske tropper.

Slottet ble bygget etter en befaling fra kong Kristian III  til länsherre Ebbe Knudsen Ulfelt i år 1545, om så snart som mulig å bygge et «fast hus» som kunne holdes i tilfelle opprør blant bøndene.  Ca. 100 år tidligere er et slott i Lyckå omtalt. Dette var en borganleggning i tre som var bosted for stattholderen over østre Blekinge. Dette lå litt nord for det nye slottet.

Det nye slottet  ble oppført på et bergtopp nær elvemunningen, strategisk plassert med vann på tre sider. Det var en rektangulær  stenbygning i flere etasjer med to tårn. Et i det sør- vestlige og et i det nord-østlige hjørne. Slottet ble først ferdigstillet først på 1560-tallet.

Kilder: Oppslag på stedet
Fornvännen:  http://samla.raa.se/xmlui/bitstream/handle/raa/1414/1945_168.pdf?sequence=1