Ymseborg

Høyt oppe på en bergskrent med utsikt over innsjøen Ymsen, mellom Töreboda og Mariestad i Västra Götaland, ligger ruinene etter middelalderborgen Ymseborg. Borgen bestod av et firkantet tårn høyest oppe på bergskrenten, 10 x 10 meter i grunnflate. Rundt berget har det vært en indre ringmur og en 3 meter dyp brønn som stadig holder vann. Litt lenger sør, på en lavere bergsskrent har det vært en forborg, og derfra delvis mur og jordvoll langs vestsiden. Se forøvrig bilde av skissen.

Man vet ikke så mye om Ymseborgs begynnelse, men på midten av 1200-tallet eides den av Filip Knutsson, kong Knut Långes (Holmgersson)sønn. Hans bror Holmger ble halshugget i 1248 etter et misslykket opprør mot jarlen Birger Magnusson og kong Erik Eriksson (Läspe och halte). Filip medvirket i en reisning mot kongen i 1251, og også han ble halshugget. Han sønner Johan og Birger arvet borgen.  Også disse ble en del av tidens politiske spill med gjentakende opprør mot kongen, det mest kjente i 1278 mot Magnus Ladulås som ledet til at Johan Filipson ble avrette i Stockholm i 1281. Det ser ut for at borgen ble ødelagt i denne sammenhengen og den høres ikke lenger om i kildene.

Kilder: Oppslag på stedet.