Alsnö hus

Det var kong Valdemar Birgersson, Birger jarls sønn,  som på 1270-tallet bygde Alsnö hus på Adelsö i Mälaren. For å komme fra Stockholm til Adelsö, går veien over flere øyer i Mälaren, deriblant Drottningholm med kongens slott, over Ekerö og derfra med ferje over til Adelsö.  I tidligere tider var det vel helst sjøveien man tok ut dit.

Slottet Alsnö hus ble bygget for representasjon og herredager. Det var her  Magnus Ladulås ca. år 1280 holdt møtet som la grunnen til den svenske adelens oppkomst. Det var en praktfull bygning på to etasjer, bygget i teglsten.

Men Adelsö med Hovgården har en historie som strekker seg mye lenger bakover. Der  Alsnöhus ble bygget, lå det trolig i vikingtiden en kongehall. Rundt omkring denne var det anlagt terrasser med tilhørende hus. Her bodde under vikingetiden kongen, og ikke langt unna ligger Björkö, hvor Sveriges første by, vikingebyen Birka lå.

Alsnö hus ble ikke gammelt, allerede på slutten av 1300-tallet ble slottet angrepet og brent ned.

Kilder:  Oppslag på stedet
Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Alsn%C3%B6_hus