Röe i Bohuslän

Röe gård i Bohuslän ligger i Bro socken i Lysekils kommun, ikke langt fra Brodalen.  På 1400-tallet og i begynnelsen av 1500-tallet, var gården en norsk, befestet stormannsgård, beliggende oppe på berget ved siden av den eksisterende gården.  Her lå den omgitt av doble vollgraver ved foten av berget, og muligvis også av en palissade.  På denne tiden gikk sjøen nesten helt fram til gården, og landeveien fra Bro sluttet ved Röe brygge, hvor man med ferje kunne komme over til Sotenäset. I utgravninger har man funnet rester etter et rikmannshjem og kuler, pilspisser osv. etter angrep. Det ser ut for at gården ble ødelagt i begynnelsen på 1500-tallet.

I år 1440 var gården eiet av lagmann i Viken, Erik Bjørnsson, som også kan være den som bygde gården. Hans enke, Lucie Pedersdotter Oxe, arvet gården etter ham. Den ble i år 1500 solgt til Henrik Krummedike, høvedsmann på Bohus festning, riksråd og  sin tids største godseier i Danmark-Norge.

 

Brobergsborgen (Bro kastal) ligger bare noen kilometer unna i samme sogn.

 

Kilder: Oppslag på stedet

Röe : http://blog.zaramis.se/2011/06/25/roe-en-gang-en-befast-stormannagard/