Skanörs Slott

Skanörs slott lå på en høyde litt nord for Skanör kirke som også er fra omtrent samme tid. Borgen ble bygget omkring 1225 inntil det som var markedsplass for middelalderens sildefiske. Sildemarkedet var på den tid en av den danske kronens viktigste inntektskilder, og kongens fogd sto for lov og rett og skatteinnkreving.

Borgen besto av en hovedbygning i tegl på ca. 8 x 16 meter. I tillegg var det andre bygninger i tre og bindingsverk og en dyp trekledd brønn. En trepalisade og doble vollgraver omgav borgen.  Borgen var i funksjon til 1420-tallet, den kongelige administrasjon flyttet deretter til Falsterbo.

Kilder: Oppslag på stedet