Kalø Slot

Innerst i Aarhus Bugt på Jylland finner vi Kalø Vig, hvor ruinen etter det gamle Kalø Slot ligger på toppen av en liten øy. En demning med en 500 meter lang brolagt vei fra middelalderen forbinder øya og borgen med fastlandet. Borgen ble oppført i 1313 av den danske konge Erik Menved. Det skjedde etter et jysk bondeopprør, og  bøndene ble deretter tvunget til å arbeide med oppførelsen av borgen.

Under Valdemar Atterdag som ble konge i 1340, fik den stort sett det omfang som vi kan se i dag, men enkelte partier av det eldre anlegget kan sees. Den senere konge av Sverige, Gustav Vasa, satt som gissel på Kalø under Christian II, og  flyktet derfra i 1519.

Ruinen ser imponerende ut der den ligger høyt og synlig med det som er igjen av det kraftige, firkantede tårnet. Det har vært et stort anlegg med både tørr og våt vollgrav og to vindebroer.

Kilder: Oppslag på stedet

Nationalmuseet: http://natmus.dk/historisk-viden/ruiner/kaloe-slot/