Falkenbergshus

 

Like før man, via den gamle Tullbron, kjører over elva Ätran og inn i Falkenberg  sentrum, ligger ruinen etter det gamle Falkenbergshus på venstre side. Borgen ble bygget mot slutten av 1200-tallet og herfra styrtes Falkenbergs slottslen. Dette var under den danske konge Erik Menved.

Borgen blir første gang nevnt i 1298, med Nicolaus Djäken som slottsfogd. Den ble delvis brent ned i 1356 av den svenske hertug Erik, men ble gjenoppbygd på samme plass. Under Engelbrektsopprøret i 1434 ble borgen ødelagt av Herman Berman og bondehæren. Den hadde da som høvedsmann Åke Axelsson Tott, dansk riksråd og en av de berømte Axelssønnene.

Falkenbergshus bestod av et høyt tårn og med diverse hus omkring. Yttermålene på tårnet ved foten er 15,5 x 15,5 meter.

Kilder: Oppslag på plassen

Wikipedia: http://sv.wikipedia.org/wiki/Falkenberg_(borg)

Bengans historiesider: http://wadbring.com/historia/undersidor/falkenberg.htm