Hammershus

 

Hammershus ligger nord på øya Bornholm. Borgen var erkebiskopen av Lunds faste borg, det meste av Bornholm ble gitt til ham av den danske kongen i 1149. Rundt 1260 høres første gang om borgen, i det den danske kongen anklager erkebiskop Jakob Erlandsen for å ha oppført den urettmessig. Til sitt forsvar sier erkebiskopen at han kun har bygget ut en eldre borg.

Det var en stadig vedvarende strid mellom kirken og kongemakten om borgen. Kong Christian II fikk borgen i 1522, og ga den bort til hansabyen Lybeck som len fram til 1571. Under svenskekrigene i på 1600 – tallet var Hammershus igjen i brennpunktet med vekslende erobringer, men i 1660 ble det avklart at Bornholm var dansk.

Hammershus er Nordeuropas største borgruin og har en fantastisk beliggenhet. Borgen ble bygget ut flere ganger gjennom nesten 500 år, dens velmaktsdager var på midten av 15 00-tallet. Da var den et stort kompleks med tre forborger og mange forskjellige bygninger.

Kilder: Oppslag på stedet

http://natmus.dk/historisk-viden/ruiner/hammershus/