Gurre Slot

Ruinen etter kongeborgen Gurre ligger ved Gurre sø, vest for Helsingør på Sjælland. I middelalderen lå den på en holme i sumpen mellom Store Gurre sø og den nå uttørkede Lille Gurre sø. Det store stentornet midt i borgen er den eldste del av anlegningen og regnes for å være oppført på 1100 – tallets siste halvdel, mens ringmuren med hjørnetårnene ble oppført av Valdemar Atterdag på midten av 1300 – tallet. Den samme Valdemar døde på borgen i 1375. Sentraltårnet var et festningstårn hvor også borgherren bodde. I dag er det bare underetasjen med sine to meter tykke kampestensmurer som står igjen av tårnet, men det har vært minst to etasjer til. I underetasjens store rom finnes det en brønn. Ved utgravningene av tårnet ble det blant annet funnet ornamenterte gulvfliser og kakkelfliser etter en fornem kakkelovn. Rundt borgen ble det anlagt kunstige holmer hvor det lå bygninger til mannskap, verksteder, staller osv. Store deler av Nordøstsjælland hørte under slottet som len fram til 1530. Da ble det forlatt og forvalningen av området gikk over til Kronborg slot i Helsingør.

Kilde: Oppslag på stedet
http://natmus.dk/historisk-viden/ruiner/gurre-slot/