Søborg slot

Søborg slottsruin

Søborg slottsruin ligger ved landsbyen Søborg i nærheten av Gilleleje på Nordsjælland i Danmark. Det er i følge tradisjonen ærkebiskop Eskil som i begynnelsen av 1100 – tallet bygde slottet, men slottet kom i kongemaktens eie da det ble inntatt av kong Valdemar den store i 1161. Slottet ble bygget på en holme i Søborg sø, den ytterste av tre holmer i den nå uttørkede sjøen. Sannsynligvis bestod den i begynnelsen av en ringmur, og at det i siste halvdel av samme århundre ble det bygget et åttekantet tårn. På 1200- tallet ble tårnet og ringmuren revet og et stort borganlegg på ca. 60 x 60 meter ble oppført, hvor en stor herskapsbolig utgjorde den østre fløyen. Denne bestod av en stor sal med hvelvede rom på begge sider. Nord for denne lå det sannsynligvis et lite rundt borgkapell på fire søyler. Den opprinnelige vindebroen befant seg der hvor trebroen ligger i dag.

I middelalderen var Søborg et av Danmarks største og best befestede borger. Her oppholdt flere av de danske konger seg i perioder. Dronning Margrethe den første ble født her. Allerede fra slutten av 1200 – tallet ble slottet brukt som statsfengsel for farlige fiender av kongemakten.

Kilde: Oppslag på stedet.
http://natmus.dk/historisk-viden/ruiner/soeborg-slot/