Lenaborg

 

Mellom Falköping og Skövde i Västergötland ligger stedet Kungslena.  Plassen er kjent for et stort slag om sto her i år 1208, mellom den Erikska ætten og den Sverkerske, om hvem som skulle styre landet.

Oppe på høyden med utsikt over Kungslena og langt utover slettelandskapet, finner vi restene etter et gammelt stenhus – en enkelthusborg eller palass, trolig 33 x 13 m i grunnflate og  i 3 etasjer.  Huset kan ha sett ut som Glimmingehus, bare litt større.  Man tror det kan ha vært Birger jarl som har bygget huset, det er i allefall bygget på hans tid, på midten av 1200 – tallet.

I følge de historiske kilder oppholdt Birger jarl seg her i påska år 1257, og var sammen med sin sønn, kong Valdemar, og sin svigersønn, den norske kongen Håkon Håkonsson den yngre. Valdemar og Håkon kom sammen til hest fra Lödöse. Om denne påskefeiringen kan vi lese i Håkon Håkonssons saga.

Kong Valdemar besøkte Lenaborg også i år 1267.

I 1287 sto Bengt Birgersson som eier av av borgen, han var en av Birger jarls yngre sønner.

Kong Magnus Ladulås’ sønner, hertugene Erik og Valdemar eide Lenaborg i år 1306.

Lenaborg ble rasert tidlig, sannsynligvis allerede på 1400-tallet. Utgravninger har vist, at det kan ha stått en eldre treborg her ennå tidligere.

Kilder: Oppslag på stedet
Noregs kongesoger – Det Norske Samlaget, Oslo