Kindahus

Ruinen etter borgen  Kindahus  eller Kindaholm,  som den også ble kalt, ligger  i Västergötland, nærmere bestemt i Östra Frölunda i Svenljunga kommun. Her danner Lillåns utløp i Ätran en moreneodde som borgen ligger på.

Den regnes å ha blitt oppført omkring år 1300 og hadde en strategisk beliggenhet, ca. 1,5 mil fra grensa til Halland. Dalføret langs Ätran var hovedleden mellom Halland og det daværende Sverige.  Man tror det var kongemakten som oppførte Kindahus i forsvarsøyemed i dette grensestrøket til Danmark, noe som enda mer ble aktuelt midt på 1400 – tallet, da den ble rustet opp under Karl Knutsson Bondes regjeringstid.

Hovedborgen var nærmest kvadratisk, og var omsluttet av tre vollgraver, sannsynligvis fylt av vann. På vollene mellom vollgravene har det også befunnet seg 2  forborger.

Kilder: Oppslag på stedet