Piksborg

Piksborg var en fogdeborg for kongemakten, hvorfra man drev inn skatter og kontrollerte grensehandelen. Man regner med borgen ble oppført på 1360-tallet, og den ble forvaltet av ridderen Ebbe Pik. Fra omkring 1414 var ridder Ture Stensson Bielke høvedsmann på Piksborg (død 1425).

Borgen blir første gang uttrykkelig omtalt i kildene i 1402. Hovedbygningen på borgen var et høyt og kraftig tømmerhus. Selve borgen lå på en naturlig høyde med palisadekledde voller med en utgravd vollgrav mellom, 5 – 10 meter bred.

Under Engelbrektsopprøret i 1434 ble borgen beleiret av Engelbrekts mann, Herman Berman, som brente borgen. Den ble aldri gjenoppført.

Det ble foretatt en arkeologisk utgravning av borgen allerede i 1908, hvor det ble gjort rike funn som oppbevares på Smålands museum i Växjö, blant annet mengder av mynter, hestesko, sporer, stigbøyler, armbrøstpiler og dolker.

 

Kilder:   Oppslag på stedet

http://www.paspaning.smalands-museum.se/index.cfm?id=24&l=2

høvedsmann: http://anarkivet.se/html/slaktbok/p4b3ec48d.html