Stegeholm slott

På Slottsholmen i Västerviks sentrum  ligger en gammel fin  ruin etter slottet Stegeholm, også kalt Stäkehus og Stäkeholm.  Borgen ble trolig oppført  av Albrekt af Mecklenburg og sto ferdig rundt år 1365. Senere innehadde Erik av Pommern Stegeholm. Han flyttet i 1433 byen fra dens plass langt inne i vika, og ut til området rundt Stegeholm og havna, der den ligger i dag.

Under Engelbrektsopprøret i 1434 var borgen under  beleiring av Engelbrekts bondehær.

Slottet ble brent ned av Kristian II’s danske flåte i 1517, men ble gjenoppbygget og  tilhørte en periode den svenske Stureætten.  Det ble på 1600-tallet bygd om av sin daværende eier til et prektig palass, men ble i 1677 ødelagt av den dansk-hollandske flåte og gikk deretter forfallet i møte.

En fin og ærværdig slottsruin, vel verdt å se.

Kilder:    http://www2.vastervik.com/sv/evenemanget/a376870/stegeholms-slottsruin/arena

http://www.tjust.com/vastervik/hist/vetime.htm