Gullbergs fäste

Gullbergs fäste

I Håkon Håkonssons saga kan vi lese, at den norske kong Håkon og Sveriges Birger jarl, etter avtale møttes ved Gullbergseid i 1253 for sammen å gå i mot danskene. Håkon og hans følge kom med sine skip og lå ved Lindholmen ved Hisingen. Birger jarl og hans svenske hær på fem tusen mann oppholdt seg ved Gullbergseid på Göteborgsiden av Göta Älv, der Skansen Lejonet nå ligger. Hit kom det utsendinger fra den danske kong Kristoffer for å forhandle, og det  ble inngått en avtale om løsning på ufreden.  Året etter var de igjen samlet her på Gullbergseid, nå også med danskekongen tilstede. Men det gikk ikke så bra, kong Kristoffer forlot plassen uten at noe forlik ble inngått.

Sommeren 1285 var det et møte her på Gullbergshed mellom Norge og det tyske Hansaforbundet, hvor Magnus Ladulås opptrådte som mekler. Det var hans sønn, kong Birger Magnusson, som i følge Erikskrönikan lot oppføre et hus på Gullbergs hed først på 1300-tallet.  I 1455 ble det bygget et sterkere feste her, likedan i 1469, men begge ble ødelagt av danskene.

Befestningen slik den fremstår i dag som Skansen Lejonet stammer fra 1600-tallet, og var en del av Göteborgs strategiske forsvarsanlegg.

Kilder: Noregs Kongesoger, Det Norske samlaget, Oslo

Fra internett:

http://www.vartgoteborg.se/prod/sk/vargotnu.nsf/1/gamla_goteborg,skansen_lejonet__stadens_varn_och_faste

http://sv.wikipedia.org/wiki/Magnus_Ladul%C3%A5s

http://www.nebeta.se/encyklopedi/l%C3%A5ng/gullbergs-f%C3%A4ste