Lindholmens slott

Lindholmens slott

I Håkon Håkonssons saga nevnes Lindholmen på Hisingen ved Göteborg flere ganger. Det fortelles at kong Håkon og hans sønn, Håkon Unge, og flere stormenn la til ved Lindholmen i 1253 og 1254 i forbindelse med å få til et oppgjør med danskene i felleskap med Birger jarl. Birger jarl oppholdt seg sammen med sin hær og mange stormenn på den andre siden av elven, ved Gullbergseid, ved det nåværende Skansen Lejonet. På den tiden var Lindholmen en øy i Göta Älv.

Slottet omtales flere ganger på 1330-tallet i forbindelse med at kong Magnus Eriksson oppholdt seg der.  Magnus var sønnesønn av  Magnus Ladulås, og  konge over både Norge og Sverige. Han ble i 1335 gift med Blanche (Blanka) av Namur, som fikk slottet i morgengave av sin mann. Fjellet  som slottet lå på, kalles ennå Slottsberget, drottning Blankas berg.

Det er i dag ingenting igjen over bakken av slottet, kun rester av en mur i kjelleren til et av husene som står der i dag.

Kilder:  Noregs kongesoger, Det Norske Samlaget, Oslo
http://historiska-personer.nu/min-s/pe2dad1e0.html
http://mitthisingen.se/index.php?id=13