Birka – vikingebyen

Birka – Sveriges første by.

Byen Birka ble anlagt på Björkö i Mälaren under vikingetiden,omkring år 790, og er blitt kalt Sveriges første by.  Under vikingetiden var ca. 90 prosent av befolkningen i Norge, Sverige og Danmark bønder. Et par prosent var vikinger ute på tokt, og et par prosent var lokale håndverkere og handelsmenn. Det var de sistnevnte som bodde i Birka, som var en handelsby anlagt på kongens initiativ i samarbeid med mektige slekter i Mälardalen.  Mälardalen var på den tiden en godt befolket sted. Her lå byen godt beskyttet, og samtidig sentralt i datidens Sverige. Vannet på den tiden sto mye høyere enn i dag, slik at Mälaren var en vik Östersjöen med en stor kontaktflate. Birka var en av fire byer i Norden på den tiden, Kaupang i Vestfold i Norge og Ribe og Hedeby i Danmark.

Selve byen bestod av 200 til 300 hus som var ca. 40 kvadratmeter store, og med rette trelagte gater. Av undersøkelser ser det ut for at byen var inndelt i et tomtesystem, sannsynligvis med trestakitt rundt. Man regner med den hadde 700 til 900 innbyggere, kanskje 1000 på det meste. Dette var altså byhus og ikke bondegårder. Det er funnet rester etter bronsesmykkeproduksjon, jernsmier, kammakeri (benkammer), glassperleproduksjon og behandling av pels. I graver her har man funnet rester av kinesisk siden, arabiske sølvmynter, fajans, glassbeger av både arabisk og vesteuropeisk opprinnelse. Alt dette vitner om handelsmenn og handel med både Europa og fjerne deler av verden. Ca. 2000 gravanlegninger finnes fordelt på flere gravfelt utenfor eller i nær tilslutning til byen.

I 829 kom benediktinermunken og misjonæren Ansgar fra Bremen i Nord-Tyskland til Birka, utsendt av keiser Ludvig den fromme for å omvende svearna til kristendomen. Både paven og keiseren virket for å kristne Nordens folk, og samtidig var det nok litt handel og politikk inne i bildet. Ansgar og hans følgesvenner ble tatt godt i mot av kong Bjørn, og de kristne slaver som fantes i Birka. Mange hedninger lot seg døpe, men kristendommen fikk ikke noe varig gjennomslag i Birka. Ansgar ble i et og et halvt år denne gangen, og kom tilbake for et halvt år i 851.

På slutten av 900 – tallet legges Birka øde, byen hadde sannsynligvis utspilt sin rolle, kanskje den ble angrepet og brent eller på grunn av vanskeligere atkomst på grunn av landhøyningen. Dette vet man ikke sikket. Troligvis var det Sigtuna som ble Birkas arvtager.

Birka er på Unesco’s verdensarvsliste siden 1993.

Kilder: Guidet tur og museet på Birka og internet.