Riseberga kloster

Ruinene etter Riseberga kloster, et nonnekloster som tilhørte Cistercienserordenen.  Klosteret ligger utenfor Fjugestad i Närke, ikke så langt fra Örebro i Sverige. Oppe på en bakkehøyde ruver ennå klosterkirkens vestvegg, og i terrenget viser murkonstruksjonene hvor de forskjellige bygninger engang lå.

Den berømte jarlen Birger Brosa av Bjälboætten i Östergötland  forærte gården Riseberga til noen nonner i slutten av 1100 – tallet. I donasjonen inngikk også andre gårder, en kvern i Örebro og fiskevann i Värmland. Dette ble grunnlaget til klosteret, som etter hvert ble en mektig jordeier med gods, beitemarker, skog etc.

Den nevnte jarlen Birger Brosa, som også er kjent fra Jan Guillous triologi om tempelridderen Arn Magnusson, var for øvrig gift med den norske kongen Harald Gilles datter Brigida. På denne tiden var klostrene også en maktfaktor i landet. Kirken og kongen holdt i sammen i middelalderens Sverige, og motivet var å få makt og innflytelse. Nesten alle nonner kom fra adelen.

Kilder: Oppslag på stedet, informasjonshefte og Wikipedia.