Absalons borg og Københavns Slott

Absalons borg.

Under Christiansborg Slott i København har man gravd fram ruinene etter flere gamle slott som forteller en historie over 800 år tilbake. Biskop Absalon ble født i 1128, ble utdannet som prest i Paris og ble valgt til biskop i Roskilde. Han ble senere erkebiskop i Lund. Han var Kong Valdemar den førstes samtidige og følgesvenn. Absalon var ikke bare biskop, men også hærfører. Han var med Valdemar den store på korstog til Rügen i 1169 for å kristne venderne.  Absalon fikk den lille handelsbyen Havn av Valdemar, og på holmen utenfor byen bygget han i 1167 sin borg til vern for vendiske sjørøvere som herjet langs Sjællands kyster. Dette var forløpere til Danmarks hovedstad København og Christiansborg Slott som ligger der i dag.

Biskop Absalons borg var en ringborg bygget av hvite kalksten som de hentet fra Stevns klint. Muren var 5 meter høy, med en diameter på over 50 meter.  Ringmurstårnet ble tilføyet litt senere og ble bygget av mursten. Tårnet ble senere en del av København Slott og fikk da navnet Bagertårnet.

Borgen ble i 1368 erobret av et forbund av Valdemar Atterdags fiender. Året etter ble den revet ned, etter at 47 stenhuggere ble hentet for dette formål  fra Hansabyene i Nord-Tyskland.

København Slott.

På ruinene av Absalons borg, bygget biskopen av Roskilde København Slott. Det var noe større i omkrets. Det kjente Blåtårn ble bygget oppe på en veltet mur fra Absalons borg, sannsynligvis av Erik av Pommern som overtok slottet i 1417. Det var slottets største tårn og var opprinnelig kongens bolig. København Slott sto fram til 1731, da det også ble revet, og det første Christiansborgs Slott ble bygget opp på samme sted.

 

Kilder: Oppslag på stedet og informasjonsfolder

http://www.slke.dk/da/slotteoghaver/slotte/christiansborgslot/ruinerne/webfortaelling.aspx?highlight=i+borgens+dyb