Brobergsborgen

Brobergs kastal

Om man kjører E6 gjennom Bohuslän og tar av litt før Munkedal inn på vei nr. 162 mot Lysekil, kommer man etter hvert til et lite sted som heter Brodalen i Bro socken. På venstre side av veien og jernbanen, ligger det et fjell som hører til en av Broberggårdene. På toppen stod det en gang i tiden en kastal – et forsvarstårn eller borg, man regner med at det ble bygget i siste del av 1100 – tallet. Dette var på den tiden den norske kong Sverre og birkebeinerne lå i strid med baglerne. Det fortelles at baglerne hadde mange tilhengere blant stormennene her i Ranrike som da var en del av Norge.

Biskopen i Oslo og Hamar, Jens Nilssøn, forteller i sine reisebeskrivelser på slutten av 1500 – tallet, at Broberg i tidligere tider hadde vært et herresete. Han besøkte Broberget og beskriver kort dets ruiner og graver. Man mener også at den gamle gården Broberg i gammel tid kan ha vært et sete for en av den norske kongens lendemenn.

På slutten av 1960 – tallet ble det startet opp utgravninger her som resulterte i en del funn, blant annet noen våpen, en engelsk mynt fra tiden 1154 – 1189, to norske mynter fra århundreskiftet 1100/1200 og en gullring slik som biskoper bar.

Borgen lå strategisk til, fra toppen kan man i dag se rett ut til fjorden som på den tiden gikk nesten fram til denne høyden.

Kilder: Oppslag på stedet
Vikarvets årbøker:
http://www.vikarvet.se/arsbocker/ocr/Vikarvet_arsbok_1964-1967_OCR.pdf
http://www.vikarvet.se/arsbocker/ocr/Vikarvet_arsbok_1988-1989_OCR.pdf