Penningby slott

Slottet ligger litt sør for Norrtälje i Sverige. I følge den svenske Rimkrönikan, ble den gamle gården Penningby brent ned av erkebiskoppen i Uppsala i 1466. Den nye borgen ble bygget på en klippeodde i Penningbysjöen med vann på tre sider. Den bygdes som et kvadratisk hus med fire etasjer, de to nederste etasjene i gråsten med 1-2,5 meter tykke murer. Det var kun en inngang i borgen, den var i den nederste kjelleretasjen mot sjøen. Borgen hadde kun noen få og små vindusglugger, og hadde opprinnelig hengetorn som Viks hus (etter Suecias).

På 1500-tallets første del fikk den kvadratiske borgen to diagonalt stilte rundtårn i forsvarsøyemed. Det sydvestre tårnet fikk en fem meter dyp brønn ned i klippen som ferskvannsreservoar. På slottets østre side ble det samtidig anlagt en stor borggård med høye murer som nå er borte. På 1700-tallet ble det foretatt omfattende ombygninger i de øvre etasjer og det kom til en ny hovedinngang i det nordøstre tårnet. Det hele fikk mer utseende av et slott.

Året 1831 ble slottet rammet av brand, i hvilken den øverste etasjen forsvant. Bare gavlveggene stod igjen, og slottet fikk sitt nåværende tak.  Slottet har også en engelsk park som ved 1800-tallets begynnelse ble anlagt av grevinne von Rosen.

Kilder: August Hahr: Nordiska borgar.
Oppslag på stedet .
http://www.penningbyslott.se/
               http://www.stockholmslansmuseum.se/upptack_lanet/visa/b043/