Amneholm

I den nordøstre delen av Västergötland, der hvor Gullspångsälven flyter inn i Vänern, ligger en liten holme som heter Amneholm. Amneholm ble også kalt Agneholm, angivelig etter en konge ved navn Agne som skal ha oppført det første slottet her.

På 1360–tallet ble det anlagt en borg på holmen av marsken Erik Kettilsson Puke. Dette var under krigen mellom kongene Håkon Magnusson og Albrekt av Mecklenburg. Det befestede slottet var på 1300-1400 tallet sete for danske fogder under dronning Margareta og Erik av Pommern. Slottet ble ødelagt av värmlänninger under Peder Ulfssons kommando under Engelbrektsopprøret i 1433, på Engelbrekts befaling. Etter ødeleggelsen i 1433 ble slottet aldri bygd opp igjen.

Det fortelles også om en dansk fogd ved navn Otto Thorbjörnsson Stut som ved denne tiden hersket på slottet. Han var en hard og grusom fogd som straffet oppsetsighet med å plassere de oppsetsige ut på to store stener i elven i dagevis i kulda og uten mat. Disse stenene i elva ble av den grunn kalt ”Plågan”. I Georg Starbäcks historiske roman om Engelbrekt berettes det om en bonde og hans sønn som ble plassert ute på stenene til de døde, fordi de hadde tenkt å dra til kongen for å klage over fogdens undertrykkelse.

 

Kilder: http://runeberg.org/hgsl/1/0075.html

http://runeberg.org/nfaa/0267.html

http://wadbring.com/historia/sidor/amneholm.htm