Källa gamla kyrka

Källa gamle kirke er Ölands best bevarte middelalderkirke, og den eneste bevarte forsvarskirke fra middelalderen på Öland. Stedet Källa ligger nord på Öland, litt sør for Löttorp. Källa var under tidligere tider mye større enn det er i dag, og var et religiøst senter og handelsplass.  Havnen her var en av de viktigste på Öland og et knutepunkt i Östersjötrafikken, både mellom Gotland,  og de nordtyske havner. Navnet Källa stammer fra en hedensk offerkilde fra førkristen tid, men som ble innviet til St. Olav ved kristendommens innførelse. St. Olav var sjøfarernes helgen, og ble også skytshelgen for kirken som ble bygget her.

Den eldste kirken på stedet var en trekirke, en stavkirke bygget på 1000-tallets siste halvdel. Omkring 1170 ble det bygget et tårn i kalksten inntil kirken og det legges grunn til en absidkirke. Trekirken brenner så ned og blir erstattet med en absidkirke i sten inntil det allerede eksisterende tårnet. Dette utvikles til en forsvarskirke og omkring 1240 får bygningen den form den har i dag med en etasje for forsvar på toppen. Kirken har blitt omgjort og forandret gjennom årene, men utvendig fremstår den i dag stort sett slik den så ut for 750 år siden.

Kilde: Oppslag på stedet.