Faxeholm

Borgen Faxeholm ble bygget på midten av 1390-tallet, på det som da var en holme like ved innløpet til den nåværende byen Söderköping. På den tiden var det en av Hälsinglands mest besøkte havner, og havsnivået var 4-5 meter høyere enn i dag. Det var Vitaliebrødrene som bygget borgen, de var en slags politisk sjørøverorgansiasjon som opererte først og fremst i Östersjöen. I år 1398 ble borgen etter en tids beleiring overgitt til den svenske kongemakten ved dronning Margareta, av Sven Sture og Vitaliebrødrene. Den ble så sete for kronens forvaltning og dens fogder. Under Engelbrektsopprøret i 1434 ble fogdene jaget og borgen ble brent. Den ble aldri bygget opp igjen. Den nevnte Sven Sture var morfar til den kjente ridder Nils Bosson Sture. I dag er det ikke mye igjen å se uten platåer og forhøyninger i terrenget, og den flotte beliggenhet borgen har hatt.

 

Kilder: Oppslag på stedet