Göksholm slott

Göksholm slott ligger i nærheten av Örebro, ved innsjøen Hjälmaren. De eldste delene er fra 1200-tallet. Den var da en ridderborg, eid av Närkes lagman. Den bygdes ut etappevis gjennom middelalderen, og fremstod som renessanseslott på slutten av 1500-tallet.
Fra 1300-tallet og 300 år framover var den i Göksholmssläktens eie, av ætten Natt og Dag.
Göksholm kom til å spille en spesiell rolle i forbindelse med frihetshelten og bondeopprøreren Engelbrekt Engelbrektsson, da han ble myrdet av Mons (Magnus) Bengtsson, sønn av slottets eier på en holme like utenfor i år 1436.

Kilde: Oppslag på stedet
Georg Starbäck: Engelbrekt Engelbrektsson.