Utö hus på Arnö

Utö hus ligger vakkert til på Arnö i Mälaren mellom Strängnäs og Enköping. Det er et gammelt befestet herresete fra middelalderen, bygd med et forsvarssystem fra denne tiden, en såkalt enkelhusborg fra omkring år 1500. Bygningen er 30,8 meter lang og 9,5 meter bred. Nederste delen av bygningen er av gråstein og den øverste av teglstein, og på taket trappegavler i samme materiale. I følge Hahr er den østre delen (mot sjøen) av huset et gammelt kvadratisk tårn som er eldre enn selve huset. Det kan være fra helt tilbake til 12-1300-tallet. Man har skriftlig belegg for at det lå en gård på Utö i 1369. Utö hus er nevnt første gang i begynnelsen av 1400-tallet, og var da setegård for slekten Schack.

Fra det gamle tårnet ble det bygget til vestover, og tilbygget fikk like tykke gråsteinsmurer som det gamle tårnet, sydsiden ble ytterligere forsterket. Bygningen har gjennomgått en del forandringer og moderniseringer gjennom tidene, blant annet ble den øverste delen bygd om på 1700-tallet og de opprinnelige velvede vinduene i første etasje er borte utenom ett. Inngangen er nå som før i første etasje høyt oppe på veggen.

Utö hus er en interessant og morsomt severdighet. Har likheter med Glimmingehus i Skåne, både med tanke på utseende og alder! Det hører nå under Grönsö slott som ligger tvers over sundet.

Kilder:
August Hahr: Nordiska borgar
Riksantikvarieämbetet: http://www.bebyggelseregistret.raa.se/bbr2/anlaggning/visaHistorik.raa?page=historik&visaHistorik=true&anlaggningId=21300000013520

Upptäck Sveriges historia: http://www.upptacksverigeshistoria.se/sok-besoksmal/visa/578/

Wikipedia: https://sv.wikipedia.org/wiki/Ut%C3%B6_hus