Lagaholm slott

Lagaholm slott ved Laholm i Halland, har sin opprinnelse tilbake til 1200-tallet. På holmene i elva Lagan, ved dens første foss, ble det bygget et enkelt forsvarsverk med et åttekantet stentårn. Dette for å kontrollere ferdselen over elva. Byen Laholm het i middelalderen Lagaholm, og den lå både sentralt og utsatt til i grensestrøkene mellom Sverige og Danmark.

Etter ordre fra den danske kong Christian IV, ble Lagaholm modernisert og ombygget til et forsvarsanlegg med fem hjørnebastioner.

Kilder: Oppslag på stedet
og  http://wadbring.com/historia/undersidor/lagaholm.htm