Engsö/Ängsö slott

Engsö slott ligger på Ängsö i Mälaren, i Västerås kommune i Västmanland.  Engsö omtales i et kongelig dokument allerede i 1185, og i 1272 under navnet Engsyo da det tilhørte Riseberga nonnekloster i Närke.  Det ble byttet bort til ridder Greger Birgersson som skal være Birger Jarls uekte sønn.  Det nåværende slottet utenom den øverste etasjen, ble bygget i 1480. Den øverste etasjen kom til på 1600-tallet. Engsö har hatt mange eiere.

Kilde; http://www.slottsguiden.info/slottdetalj.asp?id=34