St. Olofs i Sigtuna

St. Olofs kirkeruin i Sigtuna er en 1100-talls kirke med senere tilbygg. Etter utgravninger tror man det kan ha stått en ennå eldre stenkirke her. Men det finnes graver eldre enn begge disse stenkirker, så det har sannsynligvis før disse stått en trekirke her. På sydsiden av kirken fantes det et lite utbygg som man ennå kan se grunnmurene av, eldre enn resten av ruinen. Innefor disse murene kan man se spor etter en brønn eller en kilde, innvidd til Olav den hellige, som også kirken var. En annen tolkning går på at dette var en dåpskum.

Kilder: Oppslag på stedet og internett