Miklaborg

Ragnhildsholmen ligger noen kilometer nedenfor Kungälv i Bohuslän, i en gren av Göta älv som kalles Nordre älv. På toppen av denne holmen ligger ruinene etter en borg som ble bygget av den norske kongen Håkon Håkonsson midt på 1200 tallet, Miklaborg som den kalles i enkelte kilder. Tvers over elven mot nord lå den gamle byen Konghelle (Kungahälla) som var en viktig norsk by i middelalderen. Her bygget ifølge Snorre, Sigurd Jorsalfar et kastell og en kirke etter at han kom hjem fra Jorsal (Jerusalem) på begynnelsen av 1100 tallet.